“ДАРДАН ЛОЖИСТИК” ХХК ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ДАРДАН ЛОЖИСТИК ХХК ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСИЙН

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

- Байршил: - Э-Транс ложистикс гаалийн хяналтын бүстэй залгаа

- Байгуулагдсан огноо: - 2018 оны 09 сарын 11-ний өдөр Гаалийн хяналтын бүсээр зарлагдан 11 сарын 17-ны өдрөөс үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.

- Чиглэл:

-          Бүхээгтэй тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан түүвэр ачаа

-          Задгай тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан төмөр карказ, сендвич хавтан

-          Өөрөөрөө орж ирж буй шинэ тээврийн хэрэгсэл

- Хүчин чадал – Өдөрт дунджаар 50 орчим ачаатай болон шинэ тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийг хийх боломжтой.

- ГХБ-ээр зарлагдсан байдал: - 2018 оны 09-р сарын 11-ны өдрийн А/172 тоот тушаалаар 3 жилийн хугацаатайгаар гаалийн хяналтын бүсээр зарласан.

- Хяналтын бүсийн багтаамж: - 1000 м2 халаалттай, 8 хаалгатай гаалийн түр агуулахтай, 120 тээврийн хэрэгсэл орох багтаамж бүхий 4000 м2 бетон хучилттай, 7000м2 хайргажуулсан талбайтай.

- Хүний нөөц: - Гаалийн хяналт хариуцсан 1 ГУАБ, 1 ГУБ, гаалийн бүрдүүлэлт хариуцсан 1 ГУБ өдөр бүр 10 цаг тасралтгүй ажиллаж байна.

- Ачаалал: 2019 оны 7 дугаар сарын 01-ээс тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өдөр дунджаар 10 ачаатай тээврийн хэрэгсэл, 10 шинэ тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийгдэж байна. Шаардлагатай тохиолдолд ачааллыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

dardan

dardan1

dardan2

dardan3

dardan5

dardan6

видеоклипы онлайн
купить детскую обувь